Programok

 

Helyszín

Program, látnivaló, nevezetességek

Berettyóújfalu

Morotva Liget és Szabadidő Központ az előzőekben ismertetett létesítményekkel

Herpály torony

Főtér

Bihar Termálliget

Bihari Múzeum

Református Templom Berettyószentmártoni településrész

Református Templom Újfalui településrész

Katolikus Templom

Szász Tanya

Horgász Tó

Leventeház

Népliget

Fehértemplom-rom

Bronz-kori földvár

Kék-Kálló part

Fesztiválok, rendezvények közel 70 ezer látogatóval a város területén

Természeti értékek

Berettyó-folyó és mellékfolyói

Keleti Főcsatorna

Bihari Sík tájvédelmi körzet
(Kis Hortobágy)

Gáborján

Festett fa kazettás mennyezetű Református Templom

Magyarhomorog

Arborétum

Bakonszeg

Keleti-fõcsatorna part, Remete-tó, Nadányi-Miskolczi-kúria, Bessenyei György emlékház, tájház, népi lakóházak, Bessenyei obeliszk

Zsáka

Rhédey-kastély, templomok, népi lakóházak, egykori malom és cédulaház

Furta

Római Katolikus templom, Református templom

Furtai Hímző Kör

Komádi

Vécsey-kúria, Református templom, TV-torony, polgárház

Magyarhomorog

Bihar Arborétum, Református templom

Körösszegapáti

templomok, népi lakóházak, Körösszegi-vár

Mezőpeterd

kúria, Római Katolikus templom, Görögkeleti templom

Gáborján

földvár, népi lakóházak, Református templom

Szentpéterszeg

Tájház, Református templom

Nagyrábé

 

Des Echerolles kastély, Füsty-kastély, Református templom, tájház, népi lakóház

Hencida

Csere-erdő, kúriák, népi lakóházak, Református templom

Esztár

népi lakóházak, Erdődy-Szunyogh-kúria, Nagyszék-tó, Református templom

Pocsaj

templomok, népi lakóház és góré, kúriák, földvárak, Magas-part, Rákóczi-vár romja

Kismarja

feltárt Református templom és Bocskai-kripta, Tájház, templomkert, várdomb

Nagykereki

Bocskai-várkastély, Református templom, népi lakóház, Lator-kúria

Berekböszörmény

védett hársfasor, Csáky-udvarház, népi lakóházak, Református templom

Biharkeresztes

templomok, helytörténeti gyûjtemény, Osváth Pál sírja

Tépe

Préposti-kastély, Református templom és parókia, népi lakóház

Földes

Községháza, népi lakóház, Csőszház, Karácsony Sándor emlékkiállítás, népi lakóház